Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska sträva efter att ständigt utveckla vårt miljöarbete i syfte att minska vår miljöpåverkan. Minska vår avfallsmängd, våra transporter och våra resor samt prioritera transportsätt med låga eller inga utsläpp. Välja bort fossila alternativ och använda oss utav förnybar energi och elektricitet. Fokusera på att välja förnybara, återvinningsbara eller återanvändningsbara material i våra produkter. Genom kommunikation och inspiration påverka vår omgivning med vårt miljöarbete.

 

Kvalitetspolicy

Kunden

Vi ska hålla vad vi lovat till, uppfylla de krav som ställs utav och utvecklas med våra kunder. Genom att effektivt utnyttja våra resurser, kombinera våra kunskaper och miljötänkande skapa mervärde.

Leveranskvalitet

Vi ska leverera i rätt mängd, vid rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet.

 

Medarbetare och ledare

För att utvecklas krävs engagemang utav varje medarbetare och varje ledare. Vi har ett gemensamt ansvar för att förbättras, vidareutvecklas samt att reagera på brister. Vi ska kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar ur både en kvalitets- och miljösyn. Ledarna skall ansvara för att kvalitets- och miljötänkandet genomsyrar hela vår verksamhet.

Maria Crum - designer av Källklart

© Copyright 2018 Emcrum AB - All Rights Reserved