Visste du detta om återvinning

 

  • Anledningen att du skall tvätta förpackningarna är till största delen för att motverka lukt och skadedjur
  • Återvinn förpackningar enligt det som förpackningen viktmässigt består mest av – resten sorteras senare med smart automatik
  • Lossa värmeljusens vekehållare – annars följer aluminiumet med till stålverket där aluminiumet brinner upp. Därmed går man miste om den mest värdefulla metallen. Sedan april 2015 skall tyvärr inte värmeljus slängas på Återvinningsstationerna utan på Återvinningscentralen ("tippen"). Ny Teknik har intervjuat presschefen på FTI om detta... Dock kommer aluminiumet från värmeljusen till rätt plats även om du skulle råka få med en eller annan även fortsättningsvis. Det är en fråga om kostnader och vem som betalar.
  • Lämna enbart förpackningar av glas på återvinningsstationerna - fönsterglas är fel kvalitet och kan ej återanvändas till förpackningar. Spara det till besöket på Återvinningscentralen ("Soptippen")
  • Ett kilo återvunnen plast ger upp till 2 kilo mindre koldioxidutsläpp jämfört med nyproduktion
  • Återanvänd metall ger en energibesparing på mellan 75 – 95% jämfört med nyproduktion!
  • Om alla återvann sina kapsyler räcker metallen till 2 200 nya bilar!
  • Om varje hushåll i Sverige slänger en lågenergilampa om året i sin soppåse beräknas 19-34 kg kvicksilver att spridas till miljön via soppåsen. Detta kan jämföras med att en tesked kvicksilver kan förgifta en medelstor sjö!

Visste du det här om återvinning?

Återvinning av hushållsavfall – så här funkar det

Praktiska länkar

• Ladda hem en tolvsidig utförlig broschyr där du hittar allt du behöver veta om återvinning... och lite till.

Ovärderlig lista i alfabetisk ordning på vad man får (och inte får) återvinna.

• Fti har korta filmer som beskriver nyttan och hanteringen av varje återvunnet material

• Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

• Ladda hem nya märkningslappar till din Källklart®

© Copyright 2018 Emcrum AB - All Rights Reserved