Varför källsortera?

Varför källsortera?

 

 

 

Foto: Annika Clarholm photography (annikaclarholm.blogspot.se)

Hushållen fortsätter att slänga mer

2030 beräknas vi fördubbla avfallsmängden jämfört med 2006, så även om vi lyckas återvinna 100% av allt återvinningsbart material kommer hushållsavfallet ändå att öka med 20%.

 

Att deponera avfall är det absolut sämsta för miljön. 1975 deponerade vi 62% av allt avfall och 2014 bara 0,7% men vi har fortfarande ca 35% förpackningar i restavfallet.

 

Med tanke på att hushållen fortsätter att öka sin avfallsmängd*1 är det extra viktigt att även hushållen tar sitt ansvar och sorterar mer – och kanske allra helst försöker minska konsumtionen och återanvända mer.

 

Vi svenskar behöver 4,2 jordklot...

2017 tog jordens ekologiska resurser slut redan 2 augusti och den största boven är koldioxidutsläppen. På den goda sidan var 2017 det första året som koldioxidutsläppen faktiskt inte ökade. All vår gemensamma satsning verkar börja ge resultat!

Det går åt betydligt mindre energi att återanvända material än att utvinna nytt. Ett tydligt exempel gällande plast är att om alla svenska hushåll återvinner ytterligare en plastförpackning per månad skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

 

En studie från KTH visar att de miljömässigt mest prioriterade materialen för återvinning är just de som hushållen enkelt kan hjälpa till med, dvs plast, papper, kartong och metall.

 

Ju enklare sopsortering desto bättre återvinner vi

Avfall Sverige visar att villahushåll med fyrfackskärl har ca 40% mindre förpackningar i sitt restavfall, jämfört med mer än en tredjedel förpackningar i de villor som inte har det (2013 – 2016).

Snart finns det även en mätning på hur mycket bättre lägenhetshushåll sorterar med hjälp av Källklart®. Återvinningsväskan Källklart® är ett direkt svar på hushållens önskan om en ”smart återvinningslösning i köket” enligt Svenska Miljöinstitutets rapport för ökad källsortering av plastförpackningar*2

 

*1 2014 ökade hushållens totala avfallsmängd med 2% enligt en rapport av Avfall Sverige

*2 Se sid 61 i IVL´s rapport från 2015

 

 

 

 

Våra framsteg i avfallshantering sedan 1975

 

Stapeln för deponering är den mest imponerande – från 62% till 0,7%. De övriga kan tänkas att man vill ha så höga som möjligt och därför kan energiåtervinningens minskning se lite förbryllande ut. Om man istället ser det ur perspektivet att vi blivit bättre på övrig återvinning och därmed inte har lika mycket kvar att förbränna i energiåtervinning blir minskningen istället väldigt positiv. Energiåtervinning är näst längst ned på avfallstrappan, följt av återvinning, återanvändning och minimering. Vi är på väg åt rätt håll!

Återvinning ger resultat - 1975 jämfört med 2014

© Copyright 2018 Emcrum AB - All Rights Reserved